Wet Hillen: Wat betekent deze wet en waarom verdwijnt deze?

Kennismaking met de Wet Hillen

Wat is de Wet Hillen? De Wet Hillen, in het leven geroepen in 2005, speelt een cruciale rol voor huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) volledig hebben afgelost. Deze wet stipuleert dat het eigenwoningforfait komt te vervallen wanneer dit hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. Dit fenomeen doet zich voor bij mensen die nauwelijks of helemaal geen hypotheekschuld meer hebben, aangezien zij geen hypotheekrente meer betalen.

De Motivatie voor het Afschaffen van de Wet Hillen

Waarom wordt de Wet Hillen afgeschaft? Sinds 2013 is het wettelijk verplicht om af te lossen bij het aangaan van een nieuwe hypotheek. Voor die tijd was het mogelijk om aflossingsvrije hypotheken af te sluiten, wat het voor veel mensen onaantrekkelijk maakte om vroegtijdig af te lossen op hun hypotheek. De Wet Hillen fungeerde als stimulans voor deze aflossingen. Echter, met de huidige verplichting tot aflossing op je hypotheek, is de prikkel van een vervallen eigenwoningforfait overbodig geworden, aldus het kabinet Rutte III.

Het Uitfaseren van de Wet

Wanneer wordt de wet afgeschaft? Vanaf 1 januari 2019 wordt de Wet Hillen geleidelijk afgebouwd over een periode van dertig jaar. Dit houdt in dat huiseigenaren die momenteel onder de wet vallen, jaarlijks steeds meer eigenwoningforfait zullen gaan betalen. In 2048 zullen deze huiseigenaren het volledige eigenwoningforfait verschuldigd zijn.