Verwachting Woningmarkt en Huizenprijzen 2024: Analyse en Prognose

1. Afkoeling Woningmarkt door Hypotheekrente

Na de zomer van 2022, waarin huizenprijzen hun piek bereikten, volgde een geleidelijke afkoeling van de woningmarkt. De voornaamste oorzaak was de gestegen hypotheekrente. Niet alleen stegen de maandlasten voor kopers, maar ook hun leencapaciteit verminderde. Hierdoor kwam de betaalbaarheid van koophuizen onder druk te staan, wat leidde tot uitgestelde verhuisplannen.

Bovendien zorgden hoge inflatie en de dreiging van een recessie voor een verdere verlaging van het sentiment op de woningmarkt, wat resulteerde in een lagere vraag en dalende huizenprijzen.

2. Opwaartse Druk door Loonstijging

Recentelijk vertoont de woningmarkt weer tekenen van herstel. De verkoop verloopt sneller, bezichtigingen nemen toe, en er wordt zelfs vaker boven de vraagprijs geboden. Deze opleving is vooral te danken aan gestegen lonen, waardoor potentiële kopers meer kunnen lenen en dus meer kunnen besteden aan een woning. De stabilisatie van de hypotheekrente draagt hier ook aan bij.

Op de huidige krappe markt resulteert de toegenomen leencapaciteit in een opwaartse druk op de huizenprijzen. In de afgelopen 5 maanden steeg de prijsindex van bestaande koopwoningen van het CBS, wat aangeeft dat de bodem voor huizenprijzen mogelijk al voorbij is, eerder dan voorspeld.

3. Prijsdaling in 2023, Stijging in 2024?

In vergelijking met het voorgaande jaar is er in 2023 nog steeds sprake van een prijsdaling, naar verwachting tussen 3,5% en 5%. Wat mogen we dan verwachten voor transacties en huizenprijzen in 2024?

4. Vooruitblik op 2024: Dalend Aantal Transacties

Ondanks de groeiende vraag blijft de krapte op de woningmarkt in 2024 bestaan, vooral door een dip in nieuwbouw. Het beperkte aanbod resulteert in minder verhuizingen, waarbij Rabobank voorspelt dat 170.000 bestaande koopwoningen van eigenaar zullen wisselen, een daling van bijna 6% ten opzichte van dit jaar. ABN AMRO voorziet een afname van 2,5% in het aantal transacties.

Tegelijkertijd neemt de vraag naar koopwoningen toe, waardoor het woningtekort naar verwachting stijgt naar 317.000 woningen in 2024. Bevolkingsgroei en veranderende gezinssamenstelling dragen hieraan bij.

5. Toenemende Leenruimte in 2024

Met loonstijgingen in 2024, waarbij het minimumloon op 1 januari met 3,75% stijgt en de verwachte CAO-loonstijging van 5,2%, kunnen huishoudens meer lenen. Specifieke groepen, waaronder alleenstaanden, profiteren gunstig van de hypotheeknormen voor 2024. Nieuw is dat je volgend jaar meer kunt lenen voor een duurzaam huis, met een extra bedrag tot €50.000 bij het gunstigste energielabel.

6. Onzekere Factor: Hypotheekrente-ontwikkeling

De hypotheekrente blijft een onzekere factor die invloed heeft op wat mensen kunnen betalen voor een koophuis. Verwacht wordt dat de rente stabiliseert, met mogelijk ruimte voor een daling als inflatie en economie afkoelen.

7. Huizenprijzen Stijgen in 2024

Door aanhoudende krapte op de woningmarkt en extra leenruimte worden stijgende huizenprijzen verwacht in 2024. Rabobank voorspelt een gemiddelde prijsstijging van 2,4%, terwijl ABN AMRO rekent op 2,5%. ING is optimistischer, met een verwachte stijging van gemiddeld 4%, waarmee de prijsdaling van het afgelopen jaar zou worden gecompenseerd.

8. Tips voor Anticipatie op Huizenprijsontwikkeling

  • Een gunstig energielabel wordt steeds belangrijker; subsidies voor verduurzaming kunnen de waarde van je huis verhogen.
  • Overweeg verbouwing als alternatief voor verhuizen, wat de waarde van je woning kan verhogen.
  • Huiseigenaren kunnen profiteren van het behoud van een gunstige huidige hypotheekrente bij een mogelijke verhuizing.
  • Met huizenprijzen op een laag punt en een dalende rente, kan dit een gunstig moment zijn voor starters.
  • Benut de aanzienlijke overwaarde van de afgelopen jaren met beschikbare mogelijkheden.