Klimaatrisico’s en Huizenprijzen: Een Nieuwe Realiteit voor Huiseigenaren

De Impact van Klimaatrisico’s op Huizenprijzen

Klimaatrisico’s, zoals funderingsschade, worden een steeds belangrijker factor bij het vaststellen van huizenprijzen. Recent onderzoek wijst uit dat deze risico’s de totale waarde van woningen in Nederland met maar liefst € 325 miljard kunnen verminderen, wat neerkomt op ongeveer 10% van de totale woningwaarde.

Zelf Betalen voor Klimaatschade: Een Uitdaging voor Huiseigenaren

Huiseigenaren staan voor een uitdaging, aangezien ze zich niet kunnen verzekeren tegen klimaatrisico’s zoals funderingsschade, overstromingen, of natuurbranden. De kosten van deze schade, gemiddeld € 54.000 volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM), moeten door de huiseigenaren zelf worden gedragen. De AFM bepleit daarom dat klimaatrisico’s moeten worden meegenomen in de waardebepaling van woningen.

Lokale Impact en Bewustzijn

Dit betekent niet automatisch dat elke woning in waarde zal dalen. De lokale situatie en genomen maatregelen tegen bijvoorbeeld wateroverlast bepalen of jouw huis kwetsbaar is voor waardevermindering. Het vergroten van het bewustzijn rondom dit onderwerp is van belang, zelfs als waardedaling voor velen niet direct aan de orde is.

Informeren en Verzekeren: Essentieel voor Huizenkopers

De informatievoorziening voor potentiële huizenkopers over funderingsschade en overstromingsrisico’s kan aanzienlijk worden verbeterd. Het delen van alle beschikbare informatie door verkopers en makelaars is cruciaal. Tegelijkertijd heeft de koper een eigen onderzoeksplicht. De beslissing om het risico te nemen, verder onderzoek te laten uitvoeren, of zelfs af te zien van de aankoop, ligt in handen van de koper.

Urgentie in Verzekeringen tegen Overstromingsrisico’s

Het is van groot belang dat er met meer urgentie wordt gekeken naar de mogelijkheid voor huiseigenaren om zich te verzekeren tegen overstromingsrisico’s. Ondanks jaren van gesprekken tussen verzekeraars en de overheid, zijn er nog steeds geen concrete afspraken gemaakt.

Naar een Duurzame Oplossing: Het Klimaatlabel

De AFM suggereerde eerder de invoering van een verplicht klimaatlabel. Hiermee krijgen zowel de koper als de hypotheekverstrekker voorafgaand aan de woningaankoop inzicht in de risico’s rondom funderingsschade en overstromingen. Er zijn echter bedenkingen over de uitvoerbaarheid van zo’n label, gezien veel informatie over individuele huizen niet beschikbaar is. In plaats daarvan pleit men voor gepersonaliseerd advies aan eigenaren over hoe ze hun woning kunnen aanpassen om risico’s te beperken.