ING Voorspelt: Koopwoningprijzen Stijgen met 4% Eind 2024

Verwachting van ING Research: Herstel na Jaar van Daling

ING Research voorspelt dat de prijzen van koopwoningen eind volgend jaar gemiddeld 4% hoger zullen liggen dan op dit moment. Hiermee wordt de prijsdaling van het afgelopen jaar naar verwachting grotendeels gecompenseerd in 2024.

Recentelijk Herstel en Verklaring

In de afgelopen maanden is een stijging van de prijzen van koopwoningen waargenomen. Volgens de meest recente cijfers van het CBS bedroeg de prijsverandering in oktober +0,8% ten opzichte van de maand ervoor. Deze stijging volgt op eerdere toenames van +0,7% in september en +0,4% in augustus. Na ongeveer een jaar van prijsdalingen stabiliseerden de prijzen in juni en juli. Op dat moment lagen de prijzen ongeveer 5,5% lager in vergelijking met de prijspiek midden 2022. ING concludeert dat ongeveer 2% van deze daling is goedgemaakt door de recente prijsstijgingen.

Belangrijkste Oorzaken: Sterke Loonstijging en Krappe Markt

De sterke stijging van de prijzen wordt voornamelijk toegeschreven aan de aanzienlijke loonstijging en de voortdurende krapte op de woningmarkt, aldus Sander Burgers, econoom Nederlandse huizenmarkt bij ING. De verbeterde betaalbaarheid door de loonstijging zorgt ervoor dat woningkopers bereid zijn meer te bieden dan voorheen. Daarnaast heeft een hoger brutoloon invloed op de maximale hoogte van de hypotheek. Het extra inkomen betekent een iets hogere leencapaciteit dan eerder werd verwacht, volgens Burgers.

Tegelijkertijd blijft de woningmarkt krap, met relatief weinig woningen die te koop worden gezet in de afgelopen kwartalen. De nieuwbouwproductie neemt ook af, wat het aanbod laag houdt. De vraag naar woningen blijft hoog door de groei van het aantal huishoudens. Het resulterende woningtekort ondersteunt de voortdurende prijsstijging.

ING’s Voorspelling voor 2024

In het basisscenario van ING Research wordt verwacht dat de koopwoningprijzen eind 2024 ruim 4% hoger zullen liggen dan de huidige niveaus. Dit zou de huizenprijzen in de buurt van de piek van midden 2022 brengen.