Hypotheeknormen 2024: Energielabel beïnvloedt leenmogelijkheden

Het komende jaar worden de maximale hypotheekbedragen voor woningen meer beïnvloed door het energielabel. Vanaf 1 januari kunnen kopers van een energiezuinige woning meer lenen.

Invloed van Energielabel

Bij het vaststellen van de leennormen voor 2024 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangekondigd dat de maximale hypotheek afhankelijk zal zijn van het energielabel van de woning. Voor een woning met energielabel C of D is de extra leenruimte € 5.000, terwijl dit voor een woning met label A of B € 10.000 is. Opvallend is dat voor een woning met energielabel A++++ het extra leenbedrag zelfs kan oplopen tot € 50.000.

Verhoogde Leenbedragen

Dit besluit volgt het advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat redeneert dat huiseigenaren in energiezuinige woningen lagere energiekosten hebben en daardoor een grotere financiële draagkracht hebben voor hogere hypotheeklasten.

Verduurzaming en Hypotheek

Voor huiseigenaren die hun hypotheek willen verhogen om hun woning te verduurzamen, zal het energielabel ook een rol spelen. Eigenaren van huizen met energielabel E, F of G kunnen € 20.000 extra lenen, terwijl dit voor eigenaren met een woning met label A of B maximaal € 10.000 is. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het huidige maximale bedrag van € 9.000 voor iedereen.

Soepeler Regels voor Studieschuld

Voor oud-studenten die een deel van hun studieschuld hebben afgelost, worden de regels versoepeld. Voorheen keken hypotheekverstrekkers alleen naar de oorspronkelijke schuld, ongeacht hoeveel daarvan was afgelost. Vanaf volgend jaar wordt het maandbedrag dat oud-studenten aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) betalen leidend.

Verbeterde Leenmogelijkheden voor Alleenstaanden

Alleenstaanden krijgen vanaf volgend jaar ook de kans om een iets hoger hypotheekbedrag te krijgen. Alleenstaanden met een inkomen van minimaal € 28.000 kunnen vanaf volgend jaar aanvullend € 16.000 lenen. Deze extra financiële ruimte biedt alleenstaanden meer mogelijkheden bij het kopen van een woning.

Met deze vernieuwde hypotheeknormen, die rekening houden met het energielabel, wordt het voor huizenkopers aantrekkelijker om te investeren in energiezuinige woningen en duurzaamheid.