Huuraanbod Vrije Sector: Stijgende Prijzen en Dalend Aanbod

Het landschap van huurwoningen in de vrije sector ondergaat veranderingen die impact hebben op zowel prijzen als beschikbaarheid. Uit de laatste Huurmonitor van Pararius blijkt dat in het vierde kwartaal van 2023 de gemiddelde vierkantemeterprijs met 8,5% is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Tegelijkertijd daalt het aanbod in de vrije sector opnieuw. In dit artikel duiken we dieper in op deze ontwikkelingen.

Stijgende Vierkantemeterprijzen

In het laatste kwartaal van 2023 betaalden nieuwe huurders gemiddeld € 18,01 per vierkante meter per maand, een stijging van 8,5% vergeleken met het voorgaande jaar. Opmerkelijk is dat de gemiddelde landelijke vierkantemeterprijs voor het eerst boven de achttien euro uitkomt. In 2022 bedroeg deze prijs nog € 16,59 per vierkante meter per maand. Deze stijging is te wijten aan een marktdynamiek van vraag en aanbod, waarbij een afname van het huuraanbod resulteert in opwaartse druk op de huurprijzen, zoals Jasper de Groot, directeur van Pararius, uitlegt.

Dalend Aanbod Vrije Sector Huurwoningen

Het rapport onthult ook dat het aantal beschikbare vrije sector huurwoningen voor nieuwe huurders met 15,6% is afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Deze afname benadrukt de uitdagingen waarmee huurders worden geconfronteerd bij het vinden van geschikte woningen in de vrije sector.

Verschuiving naar Koopmarkt

Een opvallende trend is de verschuiving van huurwoningen naar de koopmarkt. In het vierde kwartaal van 2023 was bijna 8% van alle woningen die te koop stonden, voorheen huurwoningen. Dit is een toename ten opzichte van het derde kwartaal, waarin dit percentage nog op 7% lag. Deze trend begon in 2022, toen steeds meer particuliere beleggers ervoor kozen om vrijgekomen huurwoningen te verkopen in plaats van opnieuw te verhuren. In het derde kwartaal van dat jaar verdween al 30% van het huuraanbod van de markt.

Gevolgen voor de Woningmarkt

Het teruglopen van het aanbod in de vrije sector en de stijgende huurprijzen hebben aanzienlijke gevolgen voor de Nederlandse woningmarkt. Particuliere beleggers, die bijna 2 miljoen mensen huisvesten, kiezen steeds vaker voor verkoop in plaats van verhuur. Factoren zoals stijgende rente, strengere regelgeving en toegenomen fiscale lasten spelen hierin een rol.

Hoewel dit op het eerste gezicht positief lijkt voor starters op de koopmarkt, heeft het een complexer effect. De vrije sector huurmarkt, acht keer kleiner dan de koopmarkt, ervaart drastische gevolgen door deze verschuiving, wat resulteert in hogere huurprijzen voor de overgebleven woningen.

Regionale Verschillen

In vergelijking met een jaar eerder zijn de vierkantemeterprijzen in vier van de vijf grootste steden gestegen. Alleen in Eindhoven was een daling van 1,4% te zien. Rotterdam spande de kroon met een stijging van 9,6%. Amsterdam, Den Haag en Utrecht zagen respectievelijk prijsstijgingen van 5,9%, 8,4% en 4,5%.

Conclusie

De stijgende huurprijzen en het dalende aanbod in de vrije sector hebben een duidelijke impact op de Nederlandse woningmarkt. Terwijl de verschuiving naar de koopmarkt lijkt te floreren, dragen de drastische gevolgen op de huurmarkt bij aan de complexiteit van het huidige vastgoedlandschap.