Afschaffing van de jubelton voor eigen woningen: Wat u moet weten

Het kabinet heeft aangekondigd dat de jubelton voor eigen woningen zal worden afgeschaft, met ingang van 1 januari 2024. Deze maatregel heeft een aanzienlijke impact op ouders die overwegen een schenking te doen aan hun kinderen voor de aankoop van een woning. In dit artikel zullen we de details van deze afschaffing en de gevolgen ervan verkennen.

Afschaffing van de jubelton per 1 januari 2024

Het afschaffen van de jubelton vereist een wetswijziging en aanpassingen aan de IT-systemen van de Belastingdienst. Vanwege deze technische uitdagingen zal de vrijstelling pas per 1 januari 2024 worden afgeschaft. In de tussentijd heeft de regering een tijdelijke oplossing bedacht door het bedrag van de jubelton te verlagen tot het niveau van de reguliere eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, dat in 2023 € 28.947 bedraagt.

Veranderingen in de spreidingsmogelijkheid

De mogelijkheid om de vrijstelling over meerdere jaren te spreiden wordt ook aangepast. Als u in 2022 een schenking doet, kunt u het onbenutte deel van de vrijstelling van € 106.671 nog gebruiken voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024. Voor schenkingen die voor het eerst in 2023 worden gedaan, komt de spreidingsmogelijkheid te vervallen.

Inhaalvrijstelling voor kinderen

De inhaalvrijstelling is een belangrijk aspect van de jubelton. Het geldt voor kinderen die vóór 2010 een beroep hebben gedaan op de verruimde vrijstelling en nog steeds aan de voorwaarden voldoen. In 2022 kunnen zij profiteren van een ‘inhaalvrijstelling’ voor de eigen woning van maximaal € 29.493. Dit is naast de jaarlijkse vrijstelling van € 5.677.

Redenen voor het afschaffen van de jubelton

De oorspronkelijke bedoeling achter de jubelton was om ontvangers aan te moedigen hun hypotheekschuld af te lossen, maar in de praktijk wordt de schenking voornamelijk gebruikt voor de aankoop van een (duurdere) woning. Dit heeft bijgedragen aan de oververhitte woningmarkt. Bovendien zorgt de vrijstelling voor ongelijkheid, omdat deze alleen geldt voor woningkopers en niet voor huurders. Dit draagt bij aan de vermogensongelijkheid.

Afschaffing van de extra verruiming in 2023

In 2023 wordt de extra verruiming van de vrijstelling voor de aankoop van een woning verlaagd naar maximaal € 28.947. Voor ouders en kinderen betekent dit feitelijk al een afschaffing van deze vrijstelling, vooral in de verhouding ouders-kinderen. In andere relaties, zoals grootouders-kleinkinderen, blijft de normale schenkingsvrijstelling van toepassing.

Schenken met de hoop op een geschikte woning

Sommige schenkers overwegen een ‘hopelijk-vindt-mijn-kind-op-tijd-een-geschikte-woning-schenking.’ Dit houdt in dat het kind nog geen woning heeft, maar de schenking ontvangt in afwachting van een mogelijke aankoop voor 31 december 2024. De schenker kan voorwaarden stellen dat het ongebruikte bedrag wordt teruggegeven als er geen woning wordt gevonden.

Voorwaarden bij het spreiden van schenkingen

Als u niet zeker weet of uw kind voor 31 december 2024 een eigen woning zal vinden, kan het spreiden van schenkingen over 2022 en 2023 een verstandige keuze zijn. Het bedrag van de eerste schenking is van invloed op het bestedingsvrije bedrag.

Aandachtspunten bij het benutten van de jubelton

Dit complexe belastingstelsel brengt veel aandachtspunten met zich mee, en het is raadzaam om uw plannen af te stemmen met een notaris of fiscale adviseur om ervoor te zorgen dat u de juiste keuzes maakt.

Conclusie

Het einde van de jubelton nadert snel. Alleen in 2022 is de vrijstelling nog volledig van kracht, en ouders en kinderen moeten goed nadenken over hoe ze van deze regeling gebruik kunnen maken. De fiscale stimulans met de extra vrijstelling zal verdwijnen, en de gevolgen voor financiële hulp aan starters op de woningmarkt zijn nog onzeker.